โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
ค้นหา

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผู้เข้าชม : 287
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2561
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 17 30 47
ม.2 25 18 43
ม.3 33 19 52
รวมนักเรียน ม.ต้น 75 67 142
ม.4 15 22 37
ม.5 10 13 23
ม.6 10 16 26
รวมนักเรียน ม.6 35 51 86
รวม 100 118 228
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
CONNECT WITH US