โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
ค้นหา

ประกาศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ผู้เข้าชม : 413

 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > ประกาศโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำคุณครูฝึกประสบการณ์โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230 ลำดับ ชื่อ - สกุล เอก มหาวิทยาลัย รูป 1 นายมนตรี สุคะตะ เอกสังคม ราชภัฏศรีสะเกษ 2 นายนิติศาสตร์ อามาตมุลตรี เอกสังคม ราชภัฏศรีสะเกษ 3 นางสาวสริตา ดำดิน เอกสังคม ราชภัฏศรีสะเกษ 4 นาวสาววรรณภา คิดไว เอกภาษาอังกฤษ ราชภัฏศรีสะเกษ
การอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
CONNECT WITH US