โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
ค้นหา

ศึกษาดูงานโรงเรียนหนองห้างพิทยา จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ผู้เข้าชม : 456
คุณครูภัทรา  ชมศิริ ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ คณะครูโรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคมได้ไปส่งที่โรงเรียนหนองห้างพิทยาและศึกษาดูงานไปพร้อมกันhttp://D:\รูปโรงเรียน\ไปส่งคุณครูภัทรา ชมศิริ
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำคุณครูฝึกประสบการณ์โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230 ลำดับ ชื่อ - สกุล เอก มหาวิทยาลัย รูป 1 นายมนตรี สุคะตะ เอกสังคม ราชภัฏศรีสะเกษ 2 นายนิติศาสตร์ อามาตมุลตรี เอกสังคม ราชภัฏศรีสะเกษ 3 นางสาวสริตา ดำดิน เอกสังคม ราชภัฏศรีสะเกษ 4 นาวสาววรรณภา คิดไว เอกภาษาอังกฤษ ราชภัฏศรีสะเกษ
การอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
CONNECT WITH US