โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
ค้นหา

สอบวัดผลปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผู้เข้าชม : 465

โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม  กำหนดสอบวัดผลปลายภาค  ประจำภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560
วันที่  27-29  กันยายน  2560

นักเรียนต้องปฏิบัติในวันสอบดังนี้ 
1. การแต่งกายนักเรียนให้ใส่ชุดนักเรียนให้เรียบร้อย
2. เตรียมดินสอ 2B  ปากกา
3. เตรียมตารางสอบและหนังสือที่จะอ่านสอบ
4. นักเรียนต้อง ตัดผม ตัดเล็บ ให้เรียบร้อย
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
CONNECT WITH US