โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
ค้นหา

ประกาศจากงานวัดผล ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%

ผู้เข้าชม : 460
ประกาศจากงานวัดผล วันนี้ขอความร่วมมือจากคณะครูทุกท่าน ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%  เพื่อได้ประกาศให้นักเรียนได้ดำเนินการแก้ไขเพื่อพัฒนาตนเอง
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
CONNECT WITH US