โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม
ค้นหา

แนะนำคุณครูฝึกประสบการณ์คนใหม่ของ โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม

ผู้เข้าชม : 532

                       แนะนำคุณครูฝึกประสบการณ์โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม 
                        ตำบลหนองค้า   อำเภอพยุห์  จังหวัดศรีสะเกษ 33230

ลำดับ

ชื่อ - สกุล 

เอก

มหาวิทยาลัย

รูป

1

นายมนตรี  สุคะตะ

เอกสังคม

ราชภัฏศรีสะเกษ

2

นายนิติศาสตร์  อามาตมุลตรี

เอกสังคม

ราชภัฏศรีสะเกษ

3

นางสาวสริตา  ดำดิน

เอกสังคม  

ราชภัฏศรีสะเกษ

4

นาวสาววรรณภา  คิดไว

เอกภาษาอังกฤษ

ราชภัฏศรีสะเกษ

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แนะนำคุณครูฝึกประสบการณ์โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230 ลำดับ ชื่อ - สกุล เอก มหาวิทยาลัย รูป 1 นายมนตรี สุคะตะ เอกสังคม ราชภัฏศรีสะเกษ 2 นายนิติศาสตร์ อามาตมุลตรี เอกสังคม ราชภัฏศรีสะเกษ 3 นางสาวสริตา ดำดิน เอกสังคม ราชภัฏศรีสะเกษ 4 นาวสาววรรณภา คิดไว เอกภาษาอังกฤษ ราชภัฏศรีสะเกษ
การอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
CONNECT WITH US